โคมไฟ แต่งบ้าน

LF Ceiling Lamp

ศูนย์รวมโคมไฟติดเพดาน

โคมไฟ หลอดไฟ ดาวน์ไลท์ คริสตัล led

จำหน่าย.โคมไฟเพดานและหลอดไฟLED

    

 

 

 

****โคมไฟตกแต่งบ้าน โคมไฟช่อ 5หัว โปรโมชั่นราคาพิเศษ.2,140.- ไม่มีค่าจัดส่ง!!! ใช้หลอดไฟเกลียวE27ทั่วไป****

โคมไฟ 2,140 คลิกเลย!

****โคมไฟถาด คริสตัล ขนาด40 x H35 cm แถมหลอดไฟเกลียวE14>>คลิก<<          ****โคมไฟช่อ เชิงเทียน ขนาด59 x H89 cm แถมหลอดไฟเกลียวE14>>คลิก<<

>>>>>ศูนย์รวมโคมไฟสวยๆ โคมไฟติดเพดาน โคมไฟตกแต่งบ้าน LF-Lamp Sale โคมไฟ-หลอดไฟ ลดทั้งเว็บ5-25% <<<<<

*****เ ริ่ ม ค้ น ห าโคมไฟช่อ*****

โคมไฟช่อ

โคมไฟช่อ

โคมไฟช่อ

โคมไฟช่อ

โคมไฟช่อ

 

โคมไฟช่อ ตะเกียง LAB-8929/5E27 ขนาด 70 x 40 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =5หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก<

โคมไฟช่อ LAB-8933/5E27 ขนาด 67 x H56 cm โซ่ปรับสั้นได้ ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =5หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก<

โคมไฟช่อ, LAB-8926/8+4+3E27 ขนาด 106 x H62 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E27=15หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ>คลิก<

โคมไฟช่อ, LAB-8848/8+4+3E27 ขนาด 105 x H60 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =15หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก<

พิเศษ. 5,700 บาท พิเศษ. 4,400 บาท พิเศษ. 6,900 บาท พิเศษ. 6,592 บาท

                       

ปกติ. 7,125 .- ปกติ. 5,500 .- ปกติ. 8,625 .- ปกติ. 8,240 .-

โคมไฟช่อ

โคมไฟช่อ

โคมไฟช่อ

โคมไฟช่อ

 

โคมไฟช่อ, LAB-8881/5E27 ขนาด 66 x 46 cm โซ่ปรับสั้นได้ ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =5หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก<

โคมไฟช่อ, LAB-8879/5E27 ขนาด 68 x 50 cm โซ่ปรับสั้นได้ ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =5หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก<

โคมไฟช่อ คริสตัล, LAB-8877/5E27 ขนาด 65 x 54 cm โซ่ปรับสั้นได้ ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =5หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก<

โคมไฟช่อ คริสตัล, LAB-8917/5E27 ขนาด 78 x 58 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =5หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก<

พิเศษ. 2,700 บาท พิเศษ. 2,900 บาท พิเศษ. 3,300 บาท พิเศษ. 8,812 บาท

ปกติ. 3,375 .- ปกติ. 3,625 .- ปกติ. 4,125 .- ปกติ. 11,750 .- ดูทั้งหมด

*****เ ริ่ ม ค้ น ห าโคมไฟห้อย*****

โคมไฟห้อย

โคมไฟห้อย

โคมไฟห้อย

โคมไฟห้อย

โคมไฟห้อย

โคมไฟห้อย LCH-7219/9E27 ขนาด 71 x H9 cm สายปรับได้ ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =9หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก< โคมไฟห้อย คริสตัล สลิง LCY-0286/LED ขนาด 50 x H100 cm ใช้หลอดไฟ LED 30w หลอดไฟมีแล้วในชุด>คลิก< โคมไฟห้อย คริสตัล LCY-0283/LED ขนาด 50 x H80 cm สายปรับสั้นได้ ใช้หลอดไฟ LED 30w+9w หลอดไฟมีในชุด>คลิก< โคมไฟห้อย คริสตัล LCY-0331/4E27 ขนาด 34.5 x H11 cm สายปรับสั้นได้ ใช้หลอดไฟ LED 5w**หลอดไฟมีแล้ว >คลิก<
พิเศษ. 7,900 บาท พิเศษ. 12,400 บาท พิเศษ. 9,400 บาท พิเศษ. 4,800 บาท

                       

ปกติ. 9,875 .- ปกติ. 15,500 .- ปกติ. 11,750 .- ปกติ. 6,000 .-

โคมไฟห้อย

โคมไฟห้อย

โคมไฟห้อย

โคมไฟห้อย

โคมไฟห้อย, LCY-0274/5E27 ขนาด 40 x H18 cm สายปรับสั้นได้ ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =5หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก< โคมไฟห้อย, LAB-8968/3E27 ขนาด 48 x H38 cm โซ่ปรับสั่นได้ ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =3หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก< โคมไฟห้อย, LCH-7303/6LED ขนาด 45 x H25 cm สายปรับได้ ใช้หลอดไฟ LEDx5w =6หลอด**มีในชุด >คลิก< โคมไฟห้อย, LCH-7228/6E14 ขนาด 58 x H63 cm โซ่ปรับสั้นได้ ใช้หลอดไฟเกลียว E14 =6หลอด**ไม่รวมหลอดไฟ >คลิก<
พิเศษ. 4,875 บาท พิเศษ. 3,843 บาท พิเศษ. 6,800 บาท พิเศษ. 4,968 บาท

ปกติ. 6,500 .- ปกติ. 5,125 .- ปกติ. 8,500 .- ปกติ. 6,625 .- ดูทั้งหมด

*****เ ริ่ ม ค้ น ห าโคมไฟถาด*****

โคมไฟถาด

โคมไฟถาด

โคมไฟถาด

โคมไฟถาด

โคมไฟถาด

โคมไฟถาด คริสตัล LCY-0272/5E27 ขนาด 46 x 15 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E27=5หลอด(แถมหลอดไฟLED) >คลิก< โคมไฟถาด LED คริสตัล LCY-0251/4E27 ขนาด W50 x L50 x H16 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =4หลอด >คลิก< โคมไฟถาด คริสตัล LCY-0237/6E14 ขนาด 45 x H35 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =6หลอด(ไม่รวมหลอดไฟ) >คลิก< โคมไฟถาด LED คริสตัล LCY-0305/12E14 ขนาด 100 x H34 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E14 =12หลอด LED 5w 12หลอด >คลิก<
พิเศษ. 6,375 บาท พิเศษ. 10,125 บาท พิเศษ. 7,500 บาท พิเศษ. 33,400 บาท

                       

ปกติ. 8,500 .- ปกติ. 13,500 .- ปกติ. 10,000 .- ปกติ. 41,750 .-

โคมไฟถาด

โคมไฟถาด

โคมไฟถาด

โคมไฟถาด

โคมไฟถาด, คริสตัล LCY-0063/12E14 ขนาด 60 x 25 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E14 =12หลอด (แถมหลอดไฟ) >คลิก< โคมไฟถาด, LED คริสตัล LCY-0038/4E27 ขนาด 60 x 30 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =4หลอด (ไม่รวมหลอดไฟ)LED 5w 8หลอด >คลิก< โคมไฟถาด, LED คริสตัล LCY-0258/6E27 ขนาด W80 x L60 x H30 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =6หลอด หลอดไฟLED มีรีโมท >คลิก< โคมไฟถาด, LED คริสตัล LCY-0334/3E27 ขนาด 45 x 45 x 3 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E27 =3หลอด LED 5w 6หลอด >คลิก<
พิเศษ. 11,062 บาท พิเศษ. 9,862 บาท พิเศษ. 8,250 บาท พิเศษ. 8,812 บาท

ปกติ. 14,750 .- ปกติ. 13,150 .- ปกติ. 11,000 .- ปกติ. 11,750 .- ดูทั้งหมด

*****เ ริ่ ม ค้ น ห าโคมไฟคริสตัล*****

โคมไฟคริสตัล

โคมไฟคริสตัล

โคมไฟคริสตัล

โคมไฟคริสตัล

โคมไฟคริสตัล

โคมไฟคริสตัล LCY-0056/10E14 ขนาด 50xH60 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E14 =10หลอด**แถมหลอดไฟ >คลิก< โคมไฟคริสตัล LCY-0034/14E14 ขนาด 50xH55 cm โซ่ปรับสั้นได้ ใช้หลอดไฟเกลียว E14 =14หลอด**แถมหลอดไฟ >คลิก< โคมไฟคริสตัล LCY-0060/12E14 ขนาด 50 x 58 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E14 =12หลอด**แถมหลอดไฟ >คลิก< โคมไฟคริสตัล LCY-0117/15E14 ขนาด 68 x 90 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E14 =15หลอด**แถมหลอดไฟ >คลิก<
พิเศษ. 10,700 บาท พิเศษ. 16,960 บาท พิเศษ. 14,700 บาท พิเศษ. 22,800 บาท

                       

ปกติ. 13,375 .- ปกติ. 21,200 .- ปกติ. 19,600 .- ปกติ. 30,400 .-

โคมไฟคริสตัล

โคมไฟคริสตัล

โคมไฟคริสตัล

โคมไฟคริสตัล

โคมไฟคริสตัล, LCY-0177/65E14 ขนาด 120 x 185 cm ใช้หลอดไฟ E14 =65หลอด**แถมหลอดไฟ >คลิก< โคมไฟคริสตัล, LCY-0234/8E14 ขนาด 58 x H52 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E14 =8หลอด**แถมหลอดไฟ >คลิก< โคมไฟคริสตัล, LCY-0196/10E14 ขนาด 52xH65 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E14 =10หลอด**แถมหลอดไฟ >คลิก< โคมไฟคริสตัล, LCY-0303/21E14+LED ขนาด 70 x 90 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E14 =21หลอด LED 5w x3**แถมหลอดไฟ >คลิก<
พิเศษ. 130,400 บาท พิเศษ. 9,375 บาท พิเศษ. 12,000 บาท พิเศษ. 22,875 บาท

ปกติ. 163,000 .- ปกติ. 12,500 .- ปกติ. 15,000 .- ปกติ. 30,3500 .- ดูทั้งหมด

*****เ ริ่ ม ค้ น ห าโคมไฟดาวน์ไลท์*****

โคมไฟดาวน์ไลท์

โคมไฟดาวน์ไลท์

โคมไฟดาวน์ไลท์

โคมไฟดาวน์ไลท์

โคมไฟดาวน์ไลท์

โคมไฟดาวน์ไลท์, LED LGLASS 6w/w ดาวน์ไลท์ led แบบติดฝังฝ้า 6w  แสงสีเหลือง ขนาด 9.8x3.5 cm >คลิก< โคมไฟดาวน์ไลท์, LED LSURFACE 6w/w ดาวน์ไลท์ led แบบติดลอย 6w  แสงสีเหลือง ขนาด 11.8x3.5 cm >คลิก< โคมไฟดาวน์ไลท์, LED LRECESSED 6w/D ดาวน์ไลท์ led แบบติดฝังฝ้า 6w  แสงสีขาว ขนาด12.2x3.5 cm >คลิก< โคมไฟดาวน์ไลท์, LED LRECESSED 12w/D ดาวน์ไลท์ led แบบติดฝังฝ้า 12w  แสงสีขาว ขนาด 17.3x3.5 cm >คลิก<
พิเศษ. 190 บาท พิเศษ. 220 บาท พิเศษ. 199 บาท พิเศษ. 299 บาท

ปกติ. 219 .- ปกติ. 249 .- ปกติ. 229 .- ปกติ. 369 .- ดูทั้งหมด

*****เ ริ่ ม ค้ น ห าหลอดไฟ LED*****

หลอดไฟ led

หลอดไฟ led

หลอดไฟ led

หลอดไฟ led

หลอดไฟ led

หลอดไฟ, LED L4G-E14-2w กำลังไฟ 2วัต ขั้วเกลียว E14 แสงสีเหลือง Warm White ประหยัดไฟ 80% >คลิก< หลอดไฟ, LED LMOON-5w/D กำลังไฟ 5วัต ขั้วเกลียว E27 แสงสีขาว ประหยัดไฟ 80% อายุการใช้งาน 20,000 hrs >คลิก< หลอดไฟ, คริสตัล แท้ LED LCRYSTAL กำลังไฟ 3วัต เกลียว E14 แสงสีเหลือง input 220v-240v อายุการใช้งาน 20,000 hrs >คลิก< หลอดไฟ, led อัจฉริยะ/หลอดไฟฉุกเฉิน 8w/D กำลังไฟ 8วัต ขั้วเกลียว E27 แสงสีขาว มีขั้วตะขอแถม!.ให้ด้วย >คลิก<
พิเศษ. 89 บาท พิเศษ. 89 บาท พิเศษ. 250 บาท พิเศษ. 259 บาท

ปกติ. 119 .- ปกติ. 100 .- ปกติ. 289 .- ปกติ. 290 .- ดูทั้งหมด

 

โคมไฟติดเพดาน โคมไฟคริสตัล สลิง ขนาด40x99cm ใช้หลอดไฟGU10x4  ดูรายละเอียดและราคาโคมไฟชุดนี้>>คลิก<< 

โคมไฟคริสตัล สลิง

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ www.lf-lamp.com จำหน่าย.โคมไฟติดเพดานสวยๆโคมไฟตกแต่งภายในบ้านเช่น.โคมไฟช่อ โคมไฟห้อย โคมไฟถาด และ โคมไฟคริสตัล บริการส่งฟรี!

LF LAMP รวมโคมไฟแต่งบ้าน สำหรับใช้ในงานภายในบ้านหรืออาคารทั่วไป โคมไฟใช้ในงานก่อสร้างอาคารต่างๆ หลักๆที่เรานำมาคือ.โคมไฟคริสตัล โคมไฟโมเดิร์น...โคมไฟห้อย โคมไฟแขวน โคมไฟตั้งพื้น โคมไฟคริสตัลled โคมไฟถาดled และโคมไฟช่อ ระย้า...โดยเป็นแบรนด์ของโคมไฟที่เราเองมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโคมไฟแนวโมเดิร์นที่เน้นงานดีไซน์สวยๆ...เราจะหาสินค้างานlightingใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง​.โคมไฟแต่งบ้านสวยๆ งานคริสตัลก็เข้ามามีส่วนอย่างยิ่งกับโคมไฟถาด และโคมไฟห้อยเพดานทั่วไป เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปแบบคลาสสิคกับรูปแบบในปัจจุบันเราจึงได้เห็นวัสดุใหม่ๆ ถูกนำมาใช้กับโคมไฟเพดาน เช่น หลอดไฟled  รีโมทสเต็ป คริสตัล กระดาษสา เหล็กโครเมียม ทองเหลืองรมดำ แก้ว แต่ก็ส่วนใหญ่มีคริสตัล เพื่อเสริมฮวงจุ้ยไปในตัว จะมีให้เห็นโดยทั่วไป ส่วนรูปทรงก็ค่อนมาทางทันสมัยเรียบๆ และมีลวดลายซับซ้อนแบบงาน classic โครงหรือโลหะ ส่วนใหญ่แล้วเห็นได้ตามบ้าน โถงโรงแรมหรูๆ รีสอร์ท ห้องรับลองแขกที่เข้ามาพักหรือตามสถานที่ที่ออกแบบตกแต่งทั่วไป สินค้าของเราจะเน้นภายในเป็นหลัก เช่นโคมไฟช่อ, โคมไฟระย้า, โคมไฟถาด, โคมไฟled, โคมไฟคริสตัล, โคมไฟคริสตัลสลิง, โคมไฟห้อย, โคมไฟดาวน์ไลท์, และหลอดประหยัดไฟ, หลอดไฟ led ทุกวันนี้พัดลมเพดาน พัดลมโคมไฟ ก็ยังนำคริสตัลเข้ามาประดับอีกด้วย เรามีบริการงานติดตั้ง เรารับติดตั้งโคมไฟเพดาน, พัดลมเพดาน และ พัดลมโคมไฟ สำหรับไว้บริการท่านที่หาช่างไม่ได้ หรือไม่มีช่างติด**และทางเราส่งเร็วกว่าที่อื่นแน่นอน.สำหรับลูกค้ากรุงเทพและปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายใน48ชม.แน่นอน(ไม่มีค่าจัดส่งอีกด้วย..ส่งฟรี!) ฝากกดถูกใจเพจของเราด้วยนะครับ คลิกที่>> https://www.facebook.com/lfceilinglamp/

แ น ะ นำ โ ค ม ไ ฟ ติ ด เ พ ด า น

โคมไฟ เรือสำเภา  คลิกเลย

**โคมไฟเรือสำเภา LMD608/4E27 ขนาด พร้อมบริการจัดส่งฟรี!แบบด่วนๆภายใน48ชม.ไม่จำกัดจำนวนสั่ง ดูรายละเอียดและราคา โคมไฟชุดนี้>>คลิก<<

โคมไฟช่อ คลิกเลย

**โคมไฟช่อ LAB-8935/8E27ขนาด90 x 51cm ใช้หลอดไฟเกลียวE27 พร้อมบริการจัดส่งฟรี!แบบด่วนๆภายใน48ชม.ไม่จำกัดจำนวนสั่ง ดูรายละเอียดและราคา โคมไฟช่อชุดนี้>>คลิก<<

โคมไฟห้อย เชิงเทียน  คลิกเลย

**โคมไฟช่อ LAB-8935/8E27 ขนาด90 x 51cm ใช้หลอดไฟเกลียว E14พร้อมบริการจัดส่งฟรี!แบบด่วนๆภายใน48ชม.ไม่จำกัดจำนวนสั่ง ดูรายละเอียดและราคา โคมไฟวินเทจชุดนี้>>คลิก<<

โคมไฟ เชิงเทียน  คลิกเลย

**โคมไฟช่อ LC102/5E14 ขนาด 59 x 89 cm ใช้หลอดไฟเกลียว E14 พร้อมบริการจัดส่งฟรี!แบบด่วนๆภายใน48ชม.ไม่จำกัดจำนวนสั่ง ดูรายละเอียดและราคา โคมไฟช่อชุดนี้>>คลิก<<

**โคมไฟถาด LED คริสตัล LCY-0251/4E27 ขนาด W50 x L50 x H16 cm ใช้หลอดไฟเกลียว พร้อมบริการจัดส่งฟรี!แบบด่วนๆภายใน48ชม.ไม่จำกัดจำนวนสั่ง ดูรายละเอียดและราคา โคมไฟถาดชุดนี้>>คลิก<<

โคมไฟคริสตัล เชิงเทียน  คลิกเลย

**โคมไฟคริสตัล LCY-0130/5E14 ขนาด 50 x 60 cmใช้หลอดไฟเกลียว E14 พร้อมบริการจัดส่งฟรี!แบบด่วนๆภายใน48ชม.ไม่จำกัดจำนวนสั่ง ดูรายละเอียดและราคา โคมไฟคริสตัลชุดนี้>>คลิก<<

โคมไฟคริสตัล โคมไฟเรือสำเภา

>>>>>แนะนำพัดลมแต่งบ้านสวยๆ พัดลมติดเพดาน ขนาด3ใบพัด และขนาด5ใบพัด ติดได้กับทุกห้องการตกแต่งของบ้านท่าน<<<<<

คลิกรูปที่คุณต้องการดูรายละเอียดและราคาได้เลย!

พัดลมเพดาน ขนาด56นิ้ว 3ใบพัดABS            พัดลมเพดาน ไม้จริง ขนาด52นิ้ว 3ใบพัด          พัดลมเพดาน ขนาด56นิ้ว ใบพัดเหล็ก มีรีโมท

พัดลมเพดาน 3ใบพัดabs  พัดลมเพดาน ไม้จริง 3ใบพัด  พัดลมเพดาน ใบพัดเหล็ก 5ใบ

@Line คลิกเลย

Lineง่ายแค่คลิก จากมือถือ

 

 

เฟสบุ๊ค โคมไฟ

 สถิติวันนี้

435 คน

 สถิติเมื่อวาน

39 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

4049 คน
37358 คน
560300 คน
LF Ceiling Lamp

ศูนย์รวม.โคมไฟติดเพดานตกแต่งภายในบ้าน LF Ceiling Lamp โ ค ม ไ ฟ แ ต่ ง บ้ า น สวยๆ

สินค้าและบริการ : โคมไฟห้อย   โคมไฟช่อ โคมไฟระย้า โคมไฟถาด  โคมไฟดาวน์ไลท์ LED  หลอดไฟ LED   บริการจัดส่งฟรี! ทุกรายการ ไม่มีค่าส่ง  สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ ตลอด24ชม            บริการแจ้งชำระเงินผ่านเว็บไซต์ ตลอด24ชม  และบริการเพิ่มเราเข้าไปในLineได้ในคลิกเดียว ที่รูป QR Code หรือเพิ่มจากเบอร์มือถือ. 0827777853 และ Line id: LFLAMP

Copyright (c) 2006 by Lf-Lamp.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ติ้งแฟน(ไทยแลนด์) 619/10 ถนนพหลโยธิน 58 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-0758484 แฟ็กซ์.02-9937911  อีเมล์: lfceilinglamp@gmail.com